• Ginny Keyes – Head Veterinary Technician
  • Meagan Hennessy – Veterinary Technician
  • Krista Schaefer – Veterinary Technician
  • Adrienne Sauer – Veterinary Technician
  • Virginia Branfman – Veterinary Technician
  • Christopher Oliveira – Veterinary Technician